Informacje dla sędziów i kuratorów

W związku ze zmianą Upoważnionego Podmiotu Dozorującego i wdrożeniem nowego systemu monitorującego, a tym samym zmianą sposobu korzystania z aplikacji – wszelkie informacje niezbędne do poprawnego działania NOWEJ aplikacji umieszczone są pod adresem:

http://sde24.sw.gov.pl/

W związku z przewidzianymi od  dnia 1 lipca 2015 roku zmianami w sprawach orzekania i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem kary w SDE udostępniamy formularz wykazu osób.