Podmiot Dozorujący

W skład Systemu Dozoru Elektronicznego, oprócz Biura Dozoru Elektronicznego, wchodzi Podmiot Dozorujący, w tym Ośrodek Główny (GO) i patrole terenowe. UPD zapewnia odpowiednią liczbę wykwalifikowanych pracowników niezbędnych dla realizacji zadań SDE oraz organizuje i tworzy sieć łączności mobilnej Centrali Monitorowania ze stacjonarnymi i przenośnymi urządzeniami monitorującymi SDE, a także sieć łączności ze swoimi zespołami terenowymi.

Podmiot Dozorujący reaguje na zdarzenia przekazywane przez CM  zgodnie z opracowanymi procedurami, wysyłając patrole dyżurne w celu ustalenia przyczyn określonych alarmów lub potwierdzenia prawidłowości funkcjonowania urządzeń monitorujących.

Do zadań PD należy m.in. zarządzanie patrolami terenowymi, sprawdzenie warunków technicznych i odpowiedź na zapytanie o warunki techniczne, instalacja oraz deinstalacja urządzeń u skazanego, zadania związane z informowaniem sędziów i kuratorów dot. zagadnień technicznych, zadania związane z zapewnieniem komunikacji pomiędzy użytkownikami systemu informatycznego SDE, okresowe kontrole w miejscu odbywania kary.

Patrole terenowe realizują zadania zlecone im bezpośrednio przez Ośrodek Główny.  Na wniosek sądu sprawdzane są warunki techniczne w proponowanym przez skazanego miejscu odbywania kary. W przypadku potwierdzenia warunków technicznych oraz pozytywnej decyzji sądu, patrol dokonuje instalacji urządzeń w miejscu dozoru. W trakcie odbywania kary przez skazanego patrole kontrolują prawidłowość działania urządzeń, w razie potrzeby dokonują wymiany urządzeń, oraz deinstalują je po zakończeniu odbywania kary przez skazanego.

Patrole zewnętrzne realizują zadania dwuosobowo, inspektorzy terenowi są umundurowani i jeżdżą oznakowanymi samochodami oraz  posiadają służbowe legitymacje, których wzór zatwierdziło Ministerstwo Sprawiedliwości.