Wzmacniacze GSM

Wzmacniacze sygnału GSM a Prawo Telekomunikacyjne

Od chwili wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 188 poz. 1122), dotyczącego listy urządzeń radiowych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, tylko przedsiębiorcy telekomunikacyjni posiadający ogólnopolską rezerwację częstotliwości mogą używać wzmacniaczy sygnału GSM. Podobna regulacja prawna obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo w części krajów UE repeatery mogą być używane przez osoby fizyczne i firmy tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od operatora sieci telefonii komórkowej.

Podkreślić należy, iż zgodnie z ustawą o prawie telekomunikacyjnym, każdy, kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych. Jeżeli osoba taka działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Prawidłowe działanie wzmacniaczy sygnału zależy nie tylko od ich parametrów technicznych, ale również od miejsca i sposobu ich zainstalowania, użytej anteny oraz konfiguracji z działającymi stacjami bazowymi telefonii komórkowej. Wprowadzenie przez Ministra Infrastruktury zakazu samodzielnego używania repeaterów przez prywatne osoby czy firmy podyktowane było coraz częściej wpływającymi skargami na występowanie zakłóceń powodowanych przez wzmacniacze sygnału, składanymi przez operatorów, a także indywidualnych posiadaczy telefonów komórkowych.

Pracujący „nielegalnie” wzmacniacz GSM zakłóca skutecznie obszar o promieniu 1000 metrów, a z uwagi na fakt, że najczęściej posiada antenę ze znacznym zyskiem energetycznym, niejednokrotnie montowaną na dachu budynku, może osiągać dużo większe zasięgi zakłóceniowe, dochodzące nawet do 2400 metrów.

Wzmacniacze sygnału GSM a System Dozoru Elektronicznego

Jeśli indywidualny użytkownik (osoba fizyczna lub firma) chciałby wzmocnić sygnał sieci komórkowej w miejscu korzystania z telefonu, powinien zwrócić się do operatora swojej sieci o zainstalowanie takiego urządzenia.

W przypadku Systemu Dozoru Elektronicznego istnieją przesłanki, które uniemożliwiają zastosowanie wzmacniaczy GSM do sprawowania nadzoru nad osobami odbywającymi karę w SDE.

Przesłanki, dla których wzmacniacze sygnału GSM nie mogą być wykorzystane w Systemie Dozoru Elektronicznego, wynikające z obowiązujących zapisów prawnych a także charakterystyki technicznej sprzętu, to:

  1. Wzmacniacze mogą być instalowane wyłącznie przez operatora. Zainstalowanie wzmacniacza przez inny podmiot stanowi naruszenie prawa!;
  2. Umowa zawarta przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Wykonawcą umowy na rozwój i eksploatację Systemu Dozoru Elektronicznego nie obejmuje instalacji i serwisu wzmacniaczy sygnału GSM;
  3. Awaria wzmacniacza sygnału GSM powoduje utratę łączności z Centralą Monitorowania co skutkuje brakiem możliwości sprawowania nadzoru nad skazanym odbywającym karę w SDE;
  4. W przypadku awarii wzmacniacza sygnału GSM nie jest określony ani czas jego naprawy, ani podmiot, który ma dokonać naprawy i pokryć jej koszty;
  5. Istnieje niebezpieczeństwo celowego uszkodzenia wzmacniacza sygnału GSM przez skazanego odbywającego karę, który w tym czasie może oddalić się z miejsca pobytu. Stwierdzenie faktu celowego uszkodzenia wzmacniacza jest fizycznie niemożliwe.