Kontakt

Zgłaszanie gotowości do instalacji urządzeń monitorujących:

/22/ 518 80 10

W dniu 06.05.2022 w związku z awarią operatora uruchomiliśmy czasowo, dodatkowy numer, pod którym można zgłaszać gotowość do instalacji urządzeń monitorujących: /22/ 344 80 10

W związku z panującą sytuacją związaną z wirusem SARS-CoV-2 uruchomiliśmy, czasowo, dodatkowy numer telefonu, pod którym można zgłaszać gotowość do instalacji urządzeń monitorujących:

/+48/ 533 304 000

Biuro Dozoru Elektronicznego
ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Tel.: /22/ 518 82 37
Fax: /22/ 518 81 84
E-mail: bde@sw.gov.pl
Kancelaria Podmiotu Dozorującego
ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Tel.: /22/ 518 80 70
Fax: /22/ 518 80 29 / 58
E-mail: kancelaria_sde@sw.gov.pl
Ośrodek Główny Podmiotu Dozorującego
ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Tel.: /22/ 518 80 10
Fax: /22/ 672 82 79
E-mail: osrodekglowny_sde@sw.gov.pl
Centrala Monitorowania
ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Tel.: /22/ 518 80 30
Fax: /22/ 672 82 79
E-mail: centrala_sde@sw.gov.pl