Kontakt

Zgłaszanie gotowości do instalacji urządzeń monitorujących:

22 518 80 10

Biuro Dozoru Elektronicznego
ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Tel.: 22 518 82 37
Fax: 22 518 81 84
E-mail: bde@sw.gov.pl
Centrala Monitorowania
ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Tel.: 22 518 80 30
Fax: 22 672 82 79
E-mail: centrala_sde@sw.gov.pl
Podmiot Dozorujący
ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Tel.: 22 518 80 10
Fax: 22 518 80 29/58
E-mail: kancelaria_sde@sw.gov.pl